Dziś jest
PL EN DE UK LT

Gminna Spółka Wodna Orzysz - na czym polega, po co, kto i dla kogo? - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Gospodarka » Gminna Spółka Wodna

Gminna Spółka Wodna Orzysz - na czym polega, po co, kto i dla kogo?

Gminna Spółka Wodna Orzysz kompleksowo zajmie się problemem złego stanu urządzeń melioracyjnych. Inicjatywa ta jest szczególnie cenna, gdyż wypłynęła od samych zainteresowanych - rolników, którzy chcą wspólnie rozwiązywać problemy melioracji w gminie Orzysz

Dlaczego powstała i ewentualne korzyści z jej powstania?
5 lipca 2011r. odbyło się Założycielskie Walne Zgromadzenie, na którym głosami obecnych osób powołano Gminną Spółkę Wodną Orzysz. Został uchwalony Statut Spółki Wodnej, w którym opisano cel powołania Spółki oraz sposób i środki służące do osiągnięcia i realizacji tego celu. Uchwalono dwa bardzo ważne Regulaminy oraz wybrano Władze Spółki. O potrzebie kompleksowego rozwiązania sprawy konserwacji rowów melioracyjnych mówiło się już od dawna. Najlepszym i tak naprawdę jedynym sposobem rozwiązania tych problemów było powołanie Gminnej Spółki Wodnej działającej na podstawie Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne. Potwierdzają to liczne przykłady z całego kraju. Ustawa w sposób jednoznaczny wskazuje, kto jest odpowiedzialny za konserwacje cieków podstawowych i szczegółowych jak również, kto ma tę konserwację finansować. Jeżeli na terenie gminy zgodnie z Ustawą Prawo Wodne zostanie powołana Gminna Spółka Wodna, to ona nabywa praw do reprezentowania i wdrażania Ustawy Prawo Wodne w zakresie określonym Statutem Gminnej Spółki Wodnej.

Co to oznacza w praktyce?
Oznacza to, że członkowie Gminnej Spółki poprzez swoje władze tj. Walne Zgromadzenie, Zarząd, Komisję Rewizyjną określają uchwałą zakres robót do wykonania (niezależnie czy prace mają być wykonane na rowie członka Spółki czy osoby fizycznej lub prawnej niebędącej członkiem Spółki) oraz wysokość składki gwarantującej wykonanie tych prac. Można również skutecznie ubiegać się o dotacje samorządowe i państwowe na działalność Spółki.

Powołanie Gminnej
Spółki Wodnej Orzysz zostało poprzedzone spotkaniami konsultacjami z rolnikami z gminy Orzysz, na których przedstawiano korzyści i zagrożenia wynikające z powołania Spółki  W czasie spotkań omawiane były różne warianty działania, a zwłaszcza finansowania Spółki. Uznano, że wariant „gospodarczy” funkcjonowania Spółki jest najbardziej racjonalnym i wykonalnym pomysłem.

Na czym polega wariant  gospodarczy?
W czasie rozmów z rolnikami wszyscy zwracali uwagę na problem „przejrzystości” działania Spółki. Chodziło przede wszystkim, aby stworzyć system gdzie wpłacane składki miałyby 100 % odzwierciedlenie w wykonanych pracach na rowach osób wpłacających te składki. Aby to osiągnąć przyjęto dwie zasady:
1) Spółka w drodze przetargu będzie wybierać firmę, która będzie wykonywała roboty na rowach,
2) poszczególne wsie w ramach wewnętrznych ustaleń przygotują plan robót do wykonania.

Statut i Regulaminy
Na podstawie Ustawy Prawo Wodne został opracowany Statut Gminnej Spółki Wodnej Orzysz, w którym również znalazł się zapis dotyczący składek członkowskich i powołania oddziałów terenowych. Aby uściślić te zapisy i wskazać sposób ich realizacji opracowano Regulamin Składki Członkowskiej, gdzie została opisana cała droga składek - członka Spółki, od określenia jej wysokości do rozliczenia jej na podstawie wykonanej roboty i Regulamin Oddziału Terenowego, w którym opisano sposób planowania robót na terenie każdej wsi.

Jak dalej działamy?
Z dniem 18 sierpnia 2011r. na mocy Decyzji Starosty Gminna Spółka Wodna Orzysz funkcjonuje formalnie w oparciu o przepisy Prawo wodne. Po tym terminie Zarząd Spółki przeprowadzi zebrania informacyjne w poszczególnych wsiach, na których w sposób szczegółowy przedstawiany jest Regulamin Oddziału Terenowego, Regulamin Składki, Plan Robót i zasady członkowstwa w Spółce. Podstawowe dokumenty jak: Statut, Regulamin Składki Członkowskiej, Regulamin Oddziału Terenowego i Plan Robót dostępne są na stronie internetowej Orzysz.pl w dziale: Gospodarka, w specjalnej zakładce: Spółka Wodna.

Kto jest kim w spółce?
Prezes Spółki  - Zbigniew Konefał
Zarząd: Mariusz Kaczorowski - członek Zarządu, Grzegorz Jankowski - członek Zarządu, Stanisław Filipkowski - członek Zarządu, Piotr Drabant -członek Zarządu.
Skład Komisji Rewizyjnej: Barbara Nowakowska, Edward Adamiec, Zbigniew Wójcik.

Kontakt tymczasowy GSW: 87/ 425 32 32 lub w siedzibie Urzędu - Sekretarz Gminy Pani Monika Łępicka-Gij, tel. 87/ 424 10 44

Zbigniew Konefał, Mariusz Kaczorowski

Drukuj | Wyślij znajomym | 2011-08-31 11:07 | Agnieszka Górecka

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too