Dziś jest
PL EN DE UK LT

Wymagania na stopień dopuszczający z fizyki - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu » Publikacje nauczycieli » fizyka

Wymagania na stopień dopuszczający z fizyki

Wymagania na stopień dopuszczający z fizyki
Klasa I

· Uczeń rozróżnia ruchy /jednostajny, zmienny, przyspieszony, opóźniony, prostoliniowy,krzywoliniowy/ w przykładach i na wykresie
· Uczeń posługuje się wielkościami kinematycznymi /prędkość, szybkość średnia i chwilowa, droga,przesunięcie, przyspieszenie/ w stopniu świadczącym o rozumieniu ich sensu fizycznego
· Uczeń potrafi dokonać elementarnych obliczeń, posługując się wzorami /s=vt, a=v/t/
· Uczeń wie, że siła jest miara oddziaływań i potrafi policzyć ciężar ciała
· Uczeń posługuje się zasadami dynamiki do wyjaśnienia prostych zjawisk z otoczenia
· Uczeń zna warunki równowagi sił, wie, że działanie niezrównoważonej siły powoduje zmianę ruchu ciała
· Uczeń dokonuje elementarnych obliczeń posługując się wzorem F=ma
· Uczeń wie, że ruch po okręgu wymaga działania siły dośrodkowej i w prostych przykładach potrafi ją wskazać
· Uczeń posługuje się wielkościami opisującymi ruch po okręgu /prędkość liniowa, prędkość kątowa,okres, częstotliwość/
· Uczeń potrafi dokonać elementarnych obliczeń posługując się wzorami / v=2πr/T, f=1/T/
· Uczeń zna pojęcia: soczewka, ognisko, ogniskowa, zdolność skupiająca soczewki/
· Uczeń zna prawo odbicia i załamania światła i poda przykłady z otoczenia
· Uczeń zna budowę oka i wie, jaką rolę pełnią poszczególne elementy
· Uczeń wie, na czym polegają wady wzroku /krótko- i dalekowzroczność/ i ich korekta
· Uczeń zna pojęcia: dyfrakcja interferencja, polaryzacja i poda przykłady tych zjawisk z otoczenia
· Uczeń posługuje się pojęciem pracy, poda przykłady wykonywania oraz niewykonywania pracy w sensie fizycznym
· Uczeń wie, że zmiana energii mechanicznej wiąże się z wykonywaniem pracy
· Uczeń rozróżnia rodzaje energii mechanicznej, potrafi w podanym prostym przykładzie opisać przemiany energii

Wymagania na stopień dopuszczający z fizyki
Klasa II

· Uczeń zna zasadę działania silnika cieplnego oraz poda przykłady
· Uczeń wie, co to jest sprawność silnika i posługuje się wzorem /η=W/Q1/
· Uczeń posługuje się pojęciem procesy odwracalne i nieodwracalne i poda przykłady z otoczenia
· Uczeń posługuje się pojęciami: atmosfera ziemska, ozon, dziur ozonowa, ciśnienie atmosferyczne,wyże i niże baryczne, wilgotność powietrza, parowanie, wrzenie, sublimacja,resublimacja, efekt cieplarniany/
· Uczeń posługuje się pojęciami: ciała niebieskie, doba słoneczna, sfera niebieska, komety,planetoidy, granule, plamy słoneczne, protuberancje, wiatr słoneczny, jednostka astronomiczna, paralaksa
· Uczeń zna warunki powstawania faz Księżyca, zaćmienia Słońca i Księżyca
· Uczeń wie, na czym polega efekt fotoelektryczny i co to jest praca wyjścia
· Uczeń wie, na czym polega emisja i absorpcja promieniowania
· Uczeń rozróżniana schemacie elementy obwodu elektrycznego, zna ich rolę w obwodzie
· Uczeń posługuje się wielkościami opisującymi prąd elektryczny /natężenie, napięcie, opór, praca, moc/
· Uczeń dokonuje elementarnych obliczeń posługując się wzorami / I=q/t, R=U/I, U=W/q/
· Uczeń posługuje się pojęciem pola magnetycznego i indukcji, poprawnie rysuje linie pola magnetycznego Ziemi, magnesu sztabkowego, przewodnika prostoliniowego,zwojnicy/
· Uczeń zna zastosowanie magnesów i elektromagnesów, wie na jakie substancje oddziałują
· Uczeń wie, że między przewodnikiem z prądem elektrycznym, a polem magnetycznym występuje oddziaływanie
· Uczeń potrafi omówić sposób wzbudzania prądu indukcyjnego, wie, że jest to prąd o zmieniającym się natężeniu i kierunku
· Uczeń potrafi wskazać zastosowania zjawiska indukcji elektromagnetycznej oraz transformatorów
· Uczeń wie, że prąd sieciowy jest prądem przemiennym, zna jego częstotliwość, napięcie skuteczne

Drukuj | Wyślij znajomym | 2010-07-16 17:42 | Małgorzata Krawiec

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too