Dziś jest
PL EN DE UK LT

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie ZS-P w Orzyszu! - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Zespół Szkolno - Przedszkolny w Orzyszu » Szkoła Podstawowa w Orzyszu
reklama

Szanowni Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie ZS-P w Orzyszu!

1 września 2020 r. z wielką radością powitamy uczniów w progach naszej szkoły. Nowy rok szkolny 2020/21 rozpoczynamy w tradycyjnej formie kształcenia (nauka stacjonarna), tzn. że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i zajęcia opiekuńcze w chwili obecnej będą odbywały się w obiektach należących do placówki. Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że jesteśmy zobowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. W związku z tym w naszej szkole obowiązywać będą procedury bezpieczeństwa, które zostały opracowane na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ.

Procedury zostaną umieszczone na stronie internetowej www.orzysz.pl (zakładka: Edukacja, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu, Przedszkole Miejskie "Niezapominajka" w Orzyszu i Szkoła Podstawowa w Orzyszu) i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ich przestrzeganie.

Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby stosować się do poniższych zasad:

1.    Do przedszkola/szkoły może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy żaden z jego domowników nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.    Do przedszkola/szkoły nie może przychodzić/ być przyprowadzone dziecko z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych, w tym szczególnie z gorączką, kaszlem. W drodze do i ze szkoły/przedszkola opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

3.    Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka  do placówki.  

4.    Dzieci/uczniowie mogą być przyprowadzani do przedszkola/szkoły i z niego/niej odbierani przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

5.    Rodzice/opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej placówki, zachowując zasady:

a)    1 rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)   dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)    dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m.  

6.   Rodzice/opiekunowie odprowadzający/odbierający dzieci na terenie placówki są zobowiązani   do stosowania środków ochronnych, tj. osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych ub dezynfekcji  rąk.

7.    Przebywanie osób trzecich (w tym rodziców/opiekunów dzieci) w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum i będzie odbywać się w wyznaczonych obszarach. Osoba trzecia przebywająca w sytuacji wyjątkowej na terenie placówki ma obowiązek stosowania środków ochronnych, tj. osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk. Osoby trzecie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba.

8.    W placówce dzieci/uczniów nie obowiązuje zasada zasłaniania ust i nosa oraz nakładania jednorazowych rękawiczek, ale nie ma przeciwwskazań, jeśli rodzic/prawny opiekun uważa to za konieczne.

9.    Rodzic/prawny opiekun zaopatruje dziecko/ucznia w indywidualną osłonę ust i nosa oraz jednorazowe rękawiczki.

10. Na terenie placówki obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk lub dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

11. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. częstym myciu rąk wodą z mydłem lub dezynfekcji rąk, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust, odpowiednim sposobie zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

12. Dziecko/uczeń nie przynosi do przedszkola/szkoły żadnych zabawek oraz niepotrzebnych przedmiotów.

13. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na ławce szkolnej ucznia, w tornistrze/plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą przyborami i podręcznikami.

14. Uczniowie samodzielnie rozbierają się i ubierają w szatni.

15. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. ma podwyższoną temperaturę, kaszle) może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzic/prawny opiekun zostanie poproszony o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany poinformować dyrektora lub wychowawcę o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica/prawnego opiekuna. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia w izolatorium.

16. Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do odbierania telefonów (dotyczy przedszkola i szkoły) oraz wiadomości przesyłanych poprzez dziennik elektroniczny Librus Synergia (dotyczy szkoły), umożliwiając dyrektorowi placówki i nauczycielom szybką ścieżkę komunikacji.

17. Formą komunikacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami/prawnymi opiekunami jest także strona internetowa szkoły www.orzysz.pl, zakładka: Edukacja, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu, Przedszkole Miejskie "Niezapominajka" w Orzyszu.

Formą komunikacji pomiędzy szkołą a rodzicami/prawnymi opiekunami i uczniami jest także strona internetowa szkoły www.orzysz.pl, zakładka: Edukacja, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Orzyszu, Szkoła Podstawowa w Orzyszu.

18. Dzieci/ uczniowie dowożeni autobusem są zobowiązani do stosowania środków ochronnych, tj. osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych lub dezynfekcji rąk.

 

                Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się korona wirusa   jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Należy na bieżąco śledzić komunikaty  GIS, MZ i MEN nt. sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora placówki lub wychowawców.

 

Informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci

Drukuj | Wyślij znajomym | 2020-08-31 15:02 | Agnieszka Chaberska

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too