Dziś jest
PL EN DE UK LT

...Z prac między Sesjami za okres od 31 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 roku - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Z prac między sesjami

...Z prac między Sesjami za okres od 31 grudnia 2019 r. do 28 stycznia 2020 roku

31 grudnia/1 stycznia - wspólnie z Burmistrzem Zbigniewem Włodkowskim i mieszkańcami Gminy Orzysz spotkaliśmy się w Ogródku Jordanowskim, aby pożegnać kończący się 2019 rok i powitać nowy 2020.

10 stycznia – wspólnie z Radnymi: Zbigniewem Krawczyk, Zbigniewem Książek, Andrzejem Rogińskim, Dariuszem Kizling oraz Adamem Zarembą uczestniczyłam w uroczystym otwarciu nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Grzegorzach.

12 stycznia – uczestniczyłam w 28. Finale WOŚP organizowanym przez Dom Kultury w Orzyszu. W orkiestrze uczestniczyła także Radna Halina Mikucka.

15 stycznia – Przewodnicząca Komisji Dorota Sienkiewicz poprowadziła posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, na którym omawiane były propozycje aktywności edukacyjnej, wychowawczej i ruchowej dla dzieci i młodzieży na okres ferii zimowych. Ponadto członkowie Komisji zaopiniowali projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.

17 stycznia – razem z Wiceprzewodniczącym Rady Zbigniewem Książek braliśmy udział w obchodach święta Szkoły w Okartowie oraz nadaniu imienia Zdzisława Głąbały szkolnej sali gimnastycznej.

17 stycznia - wspólnie z Radnymi: Haliną Mikucką, Dorotą Sienkiewicz, Zbigniewem Książek, Andrzejem Rogińskim, Dariuszem Kizling oraz Adamem Zarembą uczestniczyłam w uroczystym otwarciu nowo wybudowanej świetlicy wiejskiej w Gaudynkach.

20 stycznia – uczestniczyłam w  posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu. W spotkaniu uczestniczyli także Radni będący członkami Rady.

22 stycznia – odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, które poprowadził Przewodniczący Komisji Andrzej Rogiński. Tematem zasadniczym spotkania było zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych na terenie Gminy Orzysz. Prócz tego Radni opiniowali projekty uchwał na sesję.

24 stycznia – brałam udział w spotkaniu noworocznym z kołami gospodyń wiejskich działających w Gminie Orzysz.

Zgłoszenia Radnych
Dariusz Kizling – zaproponował, by w sprawie kaskadyzacji rzeki Orzyszy podjąć rozmowy z Dyrektorem Zlewni Giżycko, który skierować może w tej sprawie wniosek do Białegostoku tak, aby został on uwzględniony w planach Wód Polskich. Zaproponował także wprowadzenie takich działań do strategii rozwoju gminy a następnie wpisać je w strategię rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego.

Dorota Sienkiewicz zgłosiła naprawę oświetlenia na ul. Wierzbińskiej w kierunku Caritas-u.

Ewa Stankiewicz zgłosiła potrzebę konieczność poprawy kostki na skwerku naprzeciwko Kościoła.

Zbigniew Jasiński ponownie zgłosił potrzebę zamontowania progu zwalniającego na ulicy do plaży miejskiej.

Na prośbę mieszkańców zgłosiłam potrzebę poprawy nawierzchni drogi w m. Grądy Podmiejskie.

Radni pełnili dyżury wg ustalonego harmonogramu.

Przewodnicząca Rady
/-/ Anna Pilarczyk

Drukuj | Wyślij znajomym | 2020-01-31 07:44 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too