Dziś jest
PL EN DE UK LT

...Z prac między Sesjami za okres od 30 października do 27 listopada 2019 roku - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Z prac między sesjami

...Z prac między Sesjami za okres od 30 października do 27 listopada 2019 roku

30 października – Radna Halina Mikucka uczestniczyła w podsumowaniu projektu Interreg Polska - Litwa.

6 listopada – odbyło się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w związku ze złożonym wnioskiem dot. zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Orzysz w części dot. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

9 listopada – uczestniczyłam w 60-leciu Koła Łowieckiego CYRANKA.

10 listopada – wspólnie z Radną Haliną Mikucką uczestniczyłam w otwarciu wystawy archeologicznej pn ,, Ogród Pamięci” połączonej z 4. Urodzinami orzyskiego Muzeum.

W dniach 10 - 11 listopada – Radni upamiętnili odzyskanie niepodległości przez Polskę uczestnicząc w uroczystościach organizowanych przez jednostki gminne.
W pierwszy dzień:
Wspólnie z Burmistrzem Zbigniewem Włodkowski i Radnymi: Haliną Mikucką i Andrzejem Rogińskim uczestniczyliśmy w otwarciu  IV Biegu Nocy Listopadowej a następnie wspólnie z mieszkańcami śpiewaliśmy pieśni patriotyczne.
Drugiego dnia razem z Radnymi: Haliną Mikucką, Dorotą Sienkiewicz, Zbigniewem Książek, Andrzejem Rogińskim, Dariuszem Kizlingiem i Zbigniewem Jasińskim uczestniczyliśmy w uroczystym apelu przy ,,Pomniku 1920”,a następnie uczestniczyliśmy we Mszy Świętej w intencji Ojczyzny. Po zakończeniu mszy wysłuchaliśmy koncertu Klubu Spotkań Artystycznych pod kierunkiem Kamila Szejdy i zespołu wokalnego z 15. Batalionu saperów w Orzyszu.

12 listopada – na zaproszenie Policji w Piszu uczestniczyłam w uroczystości 100-lecie powołania Policji Państwowej, uświetnionych wystawą pn .„Policja Państwowa 1919-1939”. Wystawę zorganizowali Komendant Powiatowy Policji w Piszu oraz Burmistrz Pisza.

13 listopada – uczestniczyłam w posiedzeniu Kapituły Pamiątki Honorowej za Zasługi dla Gminy Orzysz.

15 listopada – wspólnie z Burmistrzem Zbigniewem Włodkowskim i Dyrektor Muzeum Beatą Szymankiewicz  uczestniczyłam w uroczystym pożegnaniu Generała 15GBZ Norberta Iwanowskiego. Generał brygady decyzją Ministra Obrony Narodowej wyznaczony został na stanowisko w Sztabie Generalnego Wojska Polskiego.

15 listopada – Radni Halina Mikucka i Andrzej Rogiński uczestniczyli w konferencji z okazji 10-lecia LGD MM zorganizowanej w Polskiej Akademii Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie k. Ruciane-Nida.

20 listopada – odbyło się wspólne posiedzenie Stałych Komisji Rady Miejskiej. Radni opiniowali stawki podatków i opłat lokalnych na 2020 rok oraz projekty uchwał na sesję.

21 listopada – Radni Halina Mikucka i Andrzej Rogiński reprezentowali Radę Miejską na obchodach święta pracownika pomocy społecznej.

23 listopada – razem z Burmistrzem Zbigniewem Włodkowskim uczestniczyliśmy w jubileuszu 15 -lecia Mazurskiego Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej.

Radny Edward Majewski zgłosił potrzebę zamontowania progu zwalniającego na DK Nr 16 w Okartowie przed Kościołem.
Przewodnicząc Rady Anna Pilarczyk zgłosiła nieświecące lampy na ul. Ełckiej na odcinku Komisariat Policji – cerkiew.
Radna Ewa Stankiewicz zgłosiła słabo świecące lampy na ul. Osiedle Robotnicze od Szkoły Podstawowej w stronę domków jednorodzinnych.

Radni pełnili dyżury wg ustalonego harmonogramu.

Przewodnicząca Rady 

/-/ Anna Pilarczyk

Drukuj | Wyślij znajomym | 2020-01-15 11:27 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too