Dziś jest
PL EN DE UK LT

... Z prac między Sesjami za okres od 28 sierpnia do 30 września 2019 r. - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Z prac między sesjami

... Z prac między Sesjami za okres od 28 sierpnia do 30 września 2019 r.

1 września – wspólnie z Radną Haliną Mikucką, Andrzejem Rogińskim , Dorotą Sienkiewicz oraz mieszkańcami Orzysza spotkaliśmy się przy Pomniku 1920, aby uczcić 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej.

2 września – rozpoczął się nowy rok szkolny, uczestniczyłam w uroczystościach w ZSP w Orzyszu, Radny Zbigniew Książek w Okartowie natomiast Zbigniew Krawczyk w Dąbrowce.

Tego samego dnia uczestniczyłam w posiedzeniu Kapituły Odznaczenia Gminnego ,, Za zasługi dla Gminy Orzysz”.

Także 2 września uczestniczyłam w uroczystym otwarciu  projektu realizowanego z programu WSPÓLNE PODWÓRKO 2019 ,, Wspólna praca popłaca” na ul. Wojska Polskiego 7 oraz Wyzwolenia 1 w Orzyszu.

6 września – wspólnie z Burmistrzem Orzysza Zbigniewem Włodkowskim  oraz Dyrektor Muzeum Beatą Szymankiewicz uczestniczyłam w obchodach Święta Ośrodka Poligonowego Wojsk Lądowych w Bemowie Piskim.  

8 września – w Rostkach Skomackich odbyły się Dożynki Gminne, razem z radną Dorotą Sienkiewicz, Wiolettą Kiewlak oraz Andrzejem Rogińskim wzięliśmy czynny udział w tej uroczystości.

10 września – Radny Adam Myka uczestniczył w zebraniu wiejskim we wsi Ogródek, na którym dokonano podziału funduszu sołeckiego i określono zasady opieki nad świetlicami wiejskimi.

13-15 września - uczestniczyłam w delegacji  do Zgierza, zorganizowanej na zaproszenie miasta partnerskiego na uroczyste  ,, Zakończenie lata”.

17 września – Radny Adam Myka uczestniczył w zebraniu wiejskim w Klusach, na którym dokonano podziału funduszu sołeckiego i określono zasady opieki nad świetlicami wiejskimi.

18 września – w związku ze zgłoszeniem przez rolników z sołectwa Strzelniki potrzeby udrożnienia rowu zalewającego sąsiadujące grunty rolne Przewodniczący Komisji Rolnictwa Dariusz Kizling wspólnie z przedstawicielami Nadleśnictwa Drygały, pracownikiem Urzędu Miejskiego Anną Szaro oraz Sołtysem Arkadiuszem Roman dokonali wizji lokalnej w celu stwierdzenia stanu istniejącego w terenie. Sprawa nie ma jeszcze ostatecznego rozstrzygnięcia.

19 września – uczestniczyłam w otwarciu projektu WSPÓLNE PODWÓRKO realizowanego przez Świetlicę Opiekuńczo – Wychowawczą w Orzyszu.

20 września – Radny Edward Majewski uczestniczył w zebraniu wiejskim w Nowych Gutach zorganizowanym w związku z podziałem funduszu sołeckiego na 2020 rok.

23 września – wspólne z Radnym Krzysztofem Grądzkim uczestniczyliśmy w Olsztynie w jubileuszu Federacji Organizacji Socjalnych, gdzie miało miejsce rozstrzygnięcie plebiscytu Gazety Olsztyńskiej na ,, Urzędnika z misją”, W plebiscycie tym brała udział Jadwiga Gryncewicz, którą zgłosiło Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej w Orzyszu.

23 września – Radny Adam Myka uczestniczył w zebraniu wiejskim w Wierzbinach, na którym dokonano podziału funduszu sołeckiego i określono zasady opieki nad świetlicami wiejskimi.

24 września  - uczestniczyłam w otwarciu obiektu szkolnego w Okartowie pod nazwą Otwarta Strefa Aktywności.

24 września – Radny Adam Myka uczestniczył w zebraniu wiejskim w Strzelnikach, na którym dokonano podziału funduszu sołeckiego i określono zasady opieki nad świetlicami wiejskimi.

25 września – odbyło się wspólne posiedzenie Stałych Komisji. W spotkaniu uczestniczyli: Zuzanna Hołubowicz Doradca z Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Magdalena Fuk Prezes Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz Dyrektorzy Szkół z przedstawicielami rad pedagogicznych.   Wystąpienie Pani Zuzanny Hołubowicz związane było z wymianą doświadczeń w osiąganiu sukcesu edukacyjnego i wychowawczego ucznia. Prezes Fundacji Magdalena Fuk przedstawiła możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych przez placówki szkolne. Natomiast Dyrektorzy Szkół zaprezentowali założenia na nowy rok szkolny 2019/2020. Oprócz powyższych zagadnień Radni dokonali analizy wykonania budżetu za I półrocze 2019 r. oraz zaopiniowali projekty uchwał na najbliższą sesję Rady.

27 września - Komisja Rewizyjna dokonała kontroli przebiegu wykonania budżetu Gminy Orzysz wraz ze kształtowaniem się wieloletniej prognozy finansowej i wykonaniem planu finansowego za I półrocze 2019 r.

27 września – uczestniczyłam  w otwarciu projektów WSPÓLNE PODWÓRKO na ul. Wojska Polskiego 28 projekt pod nazwą ,,Tworzymy wspólną przestrzeń” oraz bloku nr 32 innowacyjnego projektu ,, Historia Orzysza muralem malowana” w wyniku działań projektowych powstał piękny mural dawnego Orzysza , zapraszamy mieszkańców do obejrzenia tego dzieła.

27 września – Radny Zbigniew Krawczyk reprezentował Radę Miejską na święcie szkoły Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dąbrówce oraz pasowaniu pierwszych klas.  

28 września - Radny Adam Myka wspólnie z licznie przybyłymi Mieszkańcami Ogródka oraz Strażakami z OSP porządkowali miejscowy cmentarz.

28 września – wspólnie z Radną Haliną Mikucką uczestniczyłam w otwarciu projektu ,, Ogrody przyszłością rodziny”.

Radni pełnili dyżury wg ustalonego harmonogramu.

Przewodnicząca Rady
/-/  Anna Pilarczyk

Drukuj | Wyślij znajomym | 2019-10-17 12:37 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too