Dziś jest
PL EN DE UK LT

... Z prac między Sesjami za okres od 30 lipca do 27 sierpnia 2019 r. - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Z prac między sesjami

... Z prac między Sesjami za okres od 30 lipca do 27 sierpnia 2019 r.

1 sierpnia – wspólnie z Burmistrzem Orzysza oraz Jego Zastępcą przy ,,Pomniku 1920” uczciliśmy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

3 sierpnia – wspólnie z Radną Halina Mikucką uczestniczyłyśmy w uroczystym otwarciu  projektu realizowanego z programu WSPÓLNE PODWÓRKO 2019 ,, Pracowici sąsiedzi” na ul. Wojska Polskiego 46 w Orzyszu.

3 sierpnia -Radny Edward Majewski uczestniczył w festynie wiejskim Sołectwa Nowe Guty.

5 sierpnia – razem z Burmistrzem Zbigniewem Włodkowskim uczestniczyłam w piskich obchodach z okazji stulecia powstania polskiej policji.

7 sierpnia - Adam Myka Przewodniczący Komisji poprowadził pierwsze, w tej kadencji, posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w związku ze złożoną skargą na działanie organu wykonawczego, tj. Burmistrza Orzysza w zakresie zawierania umów na obsługę prowadzenia audytu wewnętrznego bez ogłoszeń na stronach BIP.

10 sierpnia – Radny Andrzej Rogiński uczestniczył w festynie wiejskim Sołectwa Gaudynki.

12 sierpnia – Radny Andrzej Rogiński uczestniczył w zebraniu wiejskim w związku z podziałem funduszu sołeckiego na 2020 rok.

14 sierpnia - Przewodniczący Komisji Dariusz Kizling poprowadził spotkanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, gdzie omawiano realizację planowanych i bieżących inwestycji wodno – kanalizacyjnych na terenie miasta i gminy Orzysz. W związku z podjętą tematyką Komisja wystosowała do Prezesa Spółki ZUK w Orzyszu wniosek o przedstawienie informacji na temat stanu technicznego oczyszczalni ścieków i ujęcia wody (stacji uzdatniania wody w Orzyszu).

14 sierpnia – wspólnie z Burmistrzem Zbigniewem Włodkowskim i Zastępcą Beatą Jażdżewską uczestniczyliśmy w zakończeniu projektu ,,Polskie Radio Orzysz, młodzi mówią”.

17 sierpnia – razem z Radnymi Haliną Mikucką i Andrzejem Rogińskim obserwowaliśmy zmagania uczestników IX edycji Biegu Tygrysa oraz turnieju podnoszenia ciężarów VI Stalowej Sztangi.

18 sierpnia – Radni; Halina Mikucka, Dorota Sienkiewicz uczestniczyli w obchodach Święta Wojska Polskiego.

W dniach 18 – 19 sierpnia – razem z Wiceprzewodniczącym Rady Zbigniewem Książek oraz Radnym Edwardem Majewskim uczestniczyliśmy w delegacji do Janowca.

21 sierpnia – Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbyła posiedzenie celem dokonania analizy skargi na Burmistrza Orzysza w przedmiocie niezałatwienia wniosku.

Również 21 sierpnia - odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego oraz Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy. W pierwszej części spotkania Radni podjęli tematykę: ocena bazy sportowej w Gminie Orzysz. Stan obiektów sportowych  - potrzeby inwestycyjne i remontowe. Sport masowy. Utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym koszty utrzymania. W drugiej części posiedzenia Komisja Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Porządku Publicznego pod przewodnictwem Andrzeja Rogińskiego wyraziła opinię w sprawie wniosku o umorzenie z urzędu zadłużenia zaległości czynszowych za lokal mieszkalny po zmarłym najemcy. Natomiast Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej (...) na czele z Haliną Mikucką Zastępcą Przewodniczącej Komisji dokonała wizytacji obiektów sportowych.     
Ponadto Komisje na części wspólnej opiniowały projekty uchwał na sierpniową sesję Rady Miejskiej.

W dniach 23 – 26 sierpnia – Wiceprzewodniczący Rady Zbigniew Krawczyk i Radna Ewa Stankiewicz wspólnie z Burmistrzem Zbigniewem Włodkowskim  oraz Naczelnik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Panią Katarzyną Owczarek uczestniczyli w delegacji do miasta partnerskiego Horoszew, gdzie wzięli udział
w uroczystościach Święta Niezależności Ukrainy.

27  sierpnia – Z Edwardem Majewskim, Zbigniewem Książek i Krzysztofem Grądzkim uczestniczyłam w posiedzeniu Rady Społecznej Samodzielnego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu.

27 sierpnia – Komisja Rewizyjna dokonała kontroli wydatków związanych z realizacją programu współpracy gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

27 – 28 sierpnia – brałam udział w warsztatach nt. aktualizacja strategii Wielkie Jeziora Mazurskie w Mikołajkach.

Radni pełnili dyżury wg ustalonego harmonogramu.

Przewodnicząca Rady
/-/  Anna Pilarczyk

Drukuj | Wyślij znajomym | 2019-10-17 12:31 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too