Dziś jest
PL EN DE UK LT

... Z prac między Sesjami za okres od 26 czerwca do 30 lipca 2019 r. - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Z prac między sesjami

... Z prac między Sesjami za okres od 26 czerwca do 30 lipca 2019 r.

27 czerwca – Radny Adam Myka uczestniczył w zgromadzeniu Mazurskiego Związku Międzygminnego Gospodarowania Odpadami  w Giżycku. Na zgromadzeniu udzielone zostało wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu związku.

W dniach 28 – 30 czerwca – wspólnie z Radnym Zbigniewem Książek, Dorotą Sienkiewicz, Krzysztofem Grądzkim, Halina Mikucką, Dariuszem Kizlingiem oraz Ewą Stankiewicz uczestniczyłam w uroczystych obchodach Dni Orzysza.

1-3 lipca – Radna Ewa Stankiewicz uczestniczyła w plenerze malarskim w ramach projektu  „Zrób to z radością” ( "Do it with joy") w Nowych Gutach

5 lipca – wspólnie z Radnym Zbigniewem Książek uczestniczyłam w uroczystych obchodach Dni Miasta partnerskiego Alytus na Litwie.

6 lipca – Radna Halina Mikucka uczestniczyła w festynie wiejskim sołectwa Dziubiele.

10 lipca – odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy, na którym tematem zasadniczym była analiza sprawozdania z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Orzysz z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok. Spotkanie poprowadziła Zastępca Przewodniczącej Komisji Halina Mikucka.

13 lipca – razem z Radnymi Zbigniewem Książek, Ewą Stankiewicz, Zbigniewem Jasińskim uczestniczyłam w kolejnej edycji Walki Czołgów.

14 lipca – Radna Ewa Stankiewicz uczestniczyła w Mistrzostwach Quadów Przeprawowych o Puchar Burmistrza Orzysza.

15 lipca – spotkałam się z Burmistrzem Orzysza w sprawie zgłoszenia awarii oświetlenia na osiedlu słonecznym.

17 lipca – Przewodniczący Komisji Dariusz Kizling poprowadził spotkanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, gdzie omawiano plan zagospodarowania zielenią na terenie miasta Orzysz.  

18 lipca – spotkałam się  z mieszkańcami bloku nr 28 na ul. Wojska Polskiego w sprawie omówienia działań w  projekcie Wspólne Podwórko.

19 lipca – spotkałam się z Burmistrzem Orzysza w sprawie przycięcia gałęzi zasłaniających wyjazd z ulicy Zielonej na ul. Słowackiego.

20-21 lipca –  razem z Radną Ewą Stankiewicz uczestniczyłyśmy w delegacji do Gminy Janowiec, na obchody Dni Miasta, gdzie dokonałam razem z burmistrzem   uroczystego przekazania uchwały Rady Miejskiej oraz listu intencyjnego o współpracy z Gminą Janowiec.

21 lipca – Radny Adam Myka uczestniczył w zebraniu wiejskim w Strzelnikach, na którym dokonano przesunięć w budżecie sołeckim i odbyła się kolejna gorąca dyskusja na temat przebudowy drogi powiatowej.

24 lipca – Komisja Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Porządku Publicznego pod przewodnictwem Andrzeja Rogińskiego opiniowała projekty uchwał na lipcową sesje Rady Miejskiej.

Radni pełnili dyżury wg ustalonego harmonogramu.

Przewodnicząca Rady
/-/  Anna Pilarczyk

Drukuj | Wyślij znajomym | 2019-08-07 09:31 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too