Dziś jest
PL EN DE UK LT

Termin obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Terminy obrad Sesji Rady Miejskiej

Wiadomość archiwalna

Archiwum

Termin obrad XII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506.) z w o ł u j ę XII sesję Rady Miejskiej w Orzyszu na dzień 31 lipca 2019 r. (środa) o godz. 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu ul. Rynek 3. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu rozpatrywanych i podejmowanych na posiedzeniu sesji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

http://www.bip.orzysz.pl/index.php?k=9

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XI sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XII sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XII sesji.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9.    Działania na rzecz środowisk senioralnych w Gminie Orzysz w minionej kadencji 2014-2018.

D. Część uchwałodawcza:
10.    Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu;
b) zmiany składu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz na lata 2019 – 2029;
d) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019.
e) wprowadzenie zmian w planie pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej w Orzyszu na 2019 rok.

E. Statutowe elementy obrad:
11.    Odpowiedzi na interpelacje.
12.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13.    Zamknięcie obrad XII sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Drukuj | Wyślij znajomym | 2019-07-25 16:27 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too