Dziś jest
PL EN DE UK LT

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Informator » Informacje i wydarzenia

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim.

Zapraszamy osoby, które uczestniczyły w projektach z zakresu włączenia społecznego realizowanych w ramach celu tematycznego CT 9 w Regionalnym Programie Operacyjnym Warmia i Mazury Oś Priorytetowa 11 – Włączenie społeczne do skorzystania ze wsparcia oferowanego w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV) realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Piszu.

 

Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie piskim (IV) współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Okres realizacji: od 01 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

 

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie piskim.

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE – GRUPA DOCELOWA I REKRUTACJA

Wsparcie w projekcie skierowane jest wyłącznie do osób młodych w wieku 18-29 lat zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu jako osoby bezrobotne.

Ponadto na etapie rekrutacji do projektu brane są pod uwagę dodatkowe kryteria ponieważ wsparcie skierowane jest w szczególności do:

- osób należących do kategorii młodzieży NEET – co najmniej 60% uczestników

NEET to osoba młoda w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli:

nie pracuje (tj. jest bezrobotna),

nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym tj. dziennym)

nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni)

- osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy – co najmniej 20% uczestników tj. osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych i/lub osób o niskich kwalifikacjach.

Definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:

~ młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (>6 miesięcy)

            ~ dorośli (25 lat lub więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy).

Osoby o niskich kwalifikacjach to osoby, które nie posiadają wykształcenia policealnego lub wyższego.

- kobiet – ponad 50% uczestników

 

Rekrutacja osób do projektu prowadzona jest przez cały okres realizacji, do momentu zrekrutowania zakładanej liczby osób. Założeniem projektu jest zrekrutowanie co najmniej 140 osób.

 

FORMY WSPARCIA, HARMONOGRAM  I MIEJSCE REALIZACJI

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci pośrednictwem pracy lub doradztwem zawodowych oraz utworzony zostanie dla każdego Indywidualny Plan Działania. Osoby zakwalifikowane do projektu mogą skorzystać z następujących form wsparcia:

- bon szkoleniowy

- bon na zasiedlenie

- staże

- jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej

- wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy

Zgodnie z harmonogramem poszczególne formy wsparcia będą realizowane przez cały okres realizacji projektu, lub do momentu wyczerpania środków finansowych na zadaniach.

Projekt realizowany jest na obszarze województwa warmińsko – mazurskiego w powiecie piskim.

 

Informacji na temat projektu udziela specjalista ds. programów Pani Małgorzata Zach, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu ul. J.O. Zagłoby 2 pokój nr 4 lub pod numerem telefonu: 87 4252442.

 

Drukuj | Wyślij znajomym | 2019-01-30 10:21 | Agata Borchet

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too