Dziś jest
PL EN DE UK LT

Termin obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Terminy obrad Sesji Rady Miejskiej

Wiadomość archiwalna

Archiwum

Termin obrad IV Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na IV Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu, która odbędzie się 30 STYCZNIA (środa) 2019 roku o godzinie 13.00 w sali narad p. 113 Urzędu Miejskiego w Orzyszu, ul. Rynek 3. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu rozpatrywanych i podejmowanych na posiedzeniu sesji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.


http://www.bip.orzysz.pl/index.php?wiad=8626

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z III sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad IV sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad IV sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wystąpienia różne.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9. Formy aktywności edukacyjnej i ruchowej w czasie ferii zimowych.
10. Zimowe utrzymanie dróg, chodników gminnych i powiatowych na terenie gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:
11. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok;
b) zmian w Statucie Rady Seniorów Gminy Orzysz;
c) zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Orzyszu;
d) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia statutów sołectw położonych na terenie Gminy Orzysz;
e) wystąpienia Gminy Orzysz ze Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna ,, Mazury Południowe”;
f) wyznaczenia przedstawiciela Rady Miejskiej w Orzyszu do Zespołu Interdyscyplinarnego;
g) zmiany WPF Gminy Orzysz na lata 2019-2029;
h) zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2019,
i) oświadczenie zawierające stanowisko w sprawie realizacji planowanej inwestycji pn.: „Budowa sześciu budynków inwentarskich – kurników o łącznej maksymalnej obsadzie 1320 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o numerze ewidencyjnym nr 200/1 w miejscowości Sumki gmina Orzysz.

E. Statutowe elementy obrad:
12. Odpowiedzi na interpelacje.
13. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
14. Zamknięcie obrad IV sesji.

Przewodnicząca Rady

/-/ Anna Pilarczyk

Drukuj | Wyślij znajomym | 2019-01-24 09:07 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24