Dziś jest
PL EN DE UK LT

Żłobek Miejski w Orzyszu - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Wydział Edukacji

Żłobek Miejski w Orzyszu

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Strona internetowa Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.zlobki.mpips.gov.pl zawiera informacje na temat form opieki nad dziećmi do lat 3. Strona skierowana jest do podmiotów, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą w formie żłobka lub klubu dziecięcego (przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe). Na stronie znajdują się również informacje dla osób, które chciałyby zawodowo zajmować się opieką nad małymi dziećmi (zostać nianią, opiekunem dziennym lub opiekunem w żłobku).

Uwaga!

Przed złożeniem wniosku o wpis do rejestru żłobków/klubów dziecięcych  należy dokonać wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Miejsce złożenia dokumentów: Urząd Miejski w Orzyszu, ul. Giżycka 15,  pokój 41, Osoba odpowiedzialna – Beata Jażdżewska, Naczelnik WOE, tel. 87 4241580, e-mail: beata.jazdzewska@um.orzysz.pl

Termin załatwienia:

Organ ewidencyjny dokonuje wpisu do rejestru w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. W przypadku koniecznośœci uzupełnienia wniosku powyższy termin liczony jest od dnia doręczenia organowi rejestrowemu uzupełnionego wniosku.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wydania decyzji o odmowie wpisu do rejestru służy prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe:

1) Wpis do rejestru podlega opłacie.

2) Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

3) Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dołączonych do niego dokumentach, w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji, organ prowadzący rejestr dokonuje w nim zmian oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie uwzględniające zmiany.

 

Załączniki

  1. Rejestr
Drukuj | Wyślij znajomym | 2017-08-01 09:36 | Beata Jażdżewska

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24