Dziś jest
PL EN DE UK LT

Burmistrz podsumowuje działania inwestycyjne - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Informator » Biuletyn Informacyjny

Burmistrz podsumowuje działania inwestycyjne

Nie zmarnowaliśmy szansy.
Pieniądze unijne zaczynają zmieniać naszą Gminę

Już podczas kampanii wyborczej w 2014 roku zapoznałem się z sytuacją finansową naszej gminy. Wnioski nie były pocieszające. Zadłużenie gminy Orzysz w 2010 roku wynosiło 3,5 mln zł i  systematycznie z roku na rok rosło osiągając w projekcie budżetu na 2015 rok poziom 11,5 mln zł. Główną przyczyną takiej sytuacji było nieprzemyślane i bezkrytyczne zaciąganie nowych  kredytów na spłatę starych. Po objęciu przeze mnie funkcji burmistrza wprowadziłem program oszczędnościowy. W wyniku podjętych działań nastąpiła zmiana sposobu płacenia za dowożenie uczniów do szkół, zlikwidowane zostały kosztochłonne i niewydolne organizacyjne jednostki gminne (Zakład Robót Publicznych i Administracja Budynków Komunalnych), zmniejszone zostało zatrudnienie w Urzędzie Miejskim. Równolegle zaczęliśmy analizować i zwiększać  poziom dochodów gminy. Działanie te dały na przestrzeni trzech lat z jednej strony znaczące zmniejszenie wydatków i z drugiej wzrost dochodów. W efekcie nasza gmina osiągnęła stałą możliwość spłacania rocznych rat kredytów na poziomie ok. 1,5 miliona złotych i generowania nadwyżki budżetowej rocznie około .pół miliona złotych.

Zastosowanie tych mechanizmów finansowych było niezbędne, a wręcz było konieczne jeżeli chcieliśmy uczestniczyć jako gmina w rywalizacji po fundusze unijne. Mijająca kadencja była ostatnią szansą dla polskich samorządów  na otrzymanie dużego unijnego dofinansowania na inwestycje w różnych obszarach życia społeczno - gospodarczego. Orzysz tej szansy nie zmarnował. Przez ostatnie trzy lata przygotowaliśmy dokumentację na wiele inwestycji w naszej gminie. Szkoliliśmy się w umiejętności pisania wniosków i uważnie śledziliśmy nabory ogłaszane przez Urząd Marszałkowski w Olsztynie, przez instytucje wdrażające projekty Interreg Polska – Litwa i Polska – Rosja oraz konkursy ogłaszane przez nasze ministerstwa. Złożyliśmy kilkanaście wniosków o dofinansowanie rozwoju infrastruktury naszej gminy, wsparcie działań inwestycyjnych w oświacie i kulturze, infrastrukturze miasta, budowę instalacji wodno – kanalizacyjnych i modernizację dróg gminnych.
 
Opłaciło się. Większość naszych wniosków otrzymała dofinansowanie. W ostatnich dniach wspólnie ze skarbnik gminy Anną Kamińską i naczelnik wydziału pozyskiwania funduszy Urszulą Myka podpisałem wiele umów na rzecz rozwoju Gminy Orzysz. Dzięki funduszom unijnym połączonych z 20% wkładem gminy poprawi się wygląd miasta i waszych wsi, pojawią się nowe nawierzchnie ulic i chodników, rozszerzy się sieć wodno kanalizacyjna, poprawi się infrastruktura sportowa i kulturalna, zagospodarowany zostanie budynek po hotelu. W grudniowym numerze BIULETYNU prezentujemy Państwu najważniejsze inwestycje zrealizowane w latach 2015 – 2017 i te które będziemy realizować w nadchodzącym 2018 roku.

Mijająca kadencja to pierwszy etap realizacji „Planu Rozwoju Gminy Orzysz na 10 lat”, który Państwu przedłożyliśmy wspólnie z wicestarostą Markiem Wysockim z naszym komitetem wyborczym. Przed mami modernizacja i budowa nawierzchni ulic osiedlowych w Orzyszu, przebudowa ul. Wojska Polskiego, wymiana oświetlenia ulicznego na ledowe w całej gminie, budowa nowej ciepłowni i sieci ciepłowniczej, przebudowa oczyszczalni ścieków i dalsze wodociągowanie i kanalizowanie Orzysza i terenów wiejskich, dostosowanie budynku szkoły w Okartowie do standardu OREW (placówka wsparcia dzieci niepełnosprawnych). To główne i najbardziej priorytetowe wyzwania rozwoju naszej gminy w nowej kadencji. Doświadczenia ostatnich ponad trzech lat i ustabilizowana sytuacja finansowa gminy dają nam dużą pewność i szansę, że cele jakie stawiamy sobie na kolejną kadencję są realne i możliwe do osiągnięcia.
 
Sukcesy te nie byłyby możliwe bez włączenia się w to wspólne dzieło dla dobra mieszkańców naszej gminy Radnych na czele z Przewodniczącym Adamem Myka. Dziękuję za zaufanie, za szybkie reagowanie przy uchwalaniu niezbędnych dokumentów towarzyszących składaniu wniosków, wsparcie i zaangażowanie w realizację stojących przed nami celów.
Sukces zawsze jest wypadkową pracy zespołowej. Bardzo dziękuję wszystkim pracowników Urzędu Miejskiego i naszych jednostek organizacyjnych bez wyjątku, za ogromną mobilizację, zaangażowanie, za wzajemną sympatię i wzajemne wspieranie się. Udowodniliśmy, że zależy NAM na rozwoju naszej Małej Ojczyzny.

Załączniki

  1. Biuletyn Informacyjny Grudzień 2017
Drukuj | Wyślij znajomym | 2017-12-14 11:22 | Agata Borchet

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24