Dziś jest
PL EN DE UK LT

Termin obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Terminy obrad Sesji Rady Miejskiej
reklama

Termin obrad XLIII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na XLIII Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu, która odbędzie się 30 sierpnia ( środa) 2017 roku o godzinie 13.00 w sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu rozpatrywanych i podejmowanych na posiedzeniu sesji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. http://www.bip.orzysz.pl/index.php?wiad=7104

Porządek dzienny:

A. Wstępne czynności organizacyjne:
1.    Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2.    Przyjęcie protokołu z XLII sesji.
3.    Wybór Sekretarza obrad XLIII sesji.
4.    Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLIII sesji.
5.    Interpelacje radnych.
6.    Wnioski i zapytania.

B. Część sprawozdawcza:
7.    Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8.    Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.
9.    Informacja Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przeprowadzonej kontroli.

C. Zasadnicza część obrad:
10.    Informacja o realizacji budżetu gminy za I półrocze 2017 r.

D. Część uchwałodawcza
11.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Krainy Wielkich Jezior Mazurskich;
b)    przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działania Burmistrza Orzysza;
c)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Orzysz na lata 2017 – 2026;
d)    zmiany budżetu gminy Orzysz na rok 2017.
12.    Wprowadzenie zmian w Planie pracy Komisji Gospodarczo – Finansowej, Inwestycji oraz Porządku Publicznego, Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu oraz Turystyki i Promocji Gminy, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Orzyszu na 2017 rok.
13.    Wprowadzenie zmian w Planie pracy Rady Miejskiej w Orzyszu na 2017 rok.

E. Statutowe elementy obrad:
14.    Odpowiedzi na interpelacje.
15.    Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
16.    Zamknięcie obrad XLIII sesji.

Przewodniczący Rady


/-/ Adam Myka

Drukuj | Wyślij znajomym | 2017-08-25 11:55 | Admin

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24