Dziś jest
PL EN DE UK LT

Lipiec w Radzie Miejskiej w Orzyszu - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska
reklama

Lipiec w Radzie Miejskiej w Orzyszu

Pomimo wakacyjnych dni Radni nie mają taryfy ulgowej, pracują według harmonogramu ustalonego na grudniowej sesji.
Każda ze Stałych Komisji odbyła oddzielne posiedzenie.
Komisja Gospodarczo – Finansowa, Inwestycji oraz Porządku Publicznego omawiała remonty oraz  budowę chodników i dróg na terenie Gminy Orzysz, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy podjęła debatę o obiektach sportowych, natomiast Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska zajęła się funkcjonowaniem gospodarki odpadami w Gminie Orzysz.
Zwyczajowo, w ostatnią środę miesiąca odbyła się Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu, której zasadniczym tematem był stan dróg na terenie Gminy Orzysz.
Obrady sesji stały się też okazją do wyróżnienia wieloletniej działalności kulturalnej Sołectwa Dziubiele, a szczególnie Sołtysa Adama Pietrzaka za postawę godną naśladowania, osoby, która łączy, a nie dzieli mieszkańców.
 W części uchwałodawczej Radni podjęli 11 uchwał. Pierwsza dotyczyła nieodpłatnego nabycia nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi wewnętrznej w Nowych Gutach. Następną podjętą uchwałą Radni wyrazili zgodę na  najem, na czas nieokreślony, pomieszczenia gospodarczego.
Kolejne trzy uchwały dotyczyły dróg. Pierwsza dotyczyła zmiany kategorii dróg z wewnętrznych na publiczne. Podjęcie uchwały umożliwi Gminie Orzysz na ubieganie się o dofinansowanie inwestycji drogowych ze środków zewnętrznych, gdyż w większości przypadków dotacje można uzyskać jedynie na drogi publiczne. Dodatkowo, zmiana kategorii dróg na publiczne uniemożliwi zamknięcie przez PKP  przejazdów kolejowych znajdujących się na tych drogach.  
Druga uchwała z zakresu drogownictwa dotyczyła zmiany przebiegu drogi gminnej
(ul. Wierzbińskiej)  poprzez włączenie części drogi niezaliczonej do kategorii drogi publicznej. Przeprowadzenie takiego manewru zostało podyktowane możliwością uzyskania dofinansowania remontu drogi z ,, Programu Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej”.
Następna podjęta uchwała również wprowadziła zmiany w kategoriach dróg. Zmiana polegała na pozbawieniu drogi gminnej statusu drogi publicznej na odcinku Zastróżne – Góra. Droga ta, jest drogą gruntową, wykorzystywaną przez Nadleśnictwo tylko do transportu drewna z lasu. Ponadto nie służy już do bieżącej obsługi ruchu publicznego, gdyż tę funkcję po modernizacji przejęła droga powiatowa Nr 1720 N.  
W cyklu dróg, Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim na wspólną realizację budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej (ul. Wyzwolenia)w Orzyszu.
Podjęcie kolejnej uchwały umożliwi Klientom Urzędu Miejskiego w Orzyszu dokonywania zapłaty jakichkolwiek zobowiązań podatkowych, lokalnych i niepodatkowych za pomocą karty płatniczej.
Zostały zatwierdzone także Plany Odnowy lata 2017-2027 dla Miejscowości Ublik oraz Suchy Róg. Plany są swego rodzaju strategią rozwoju miejscowości, a także dokumentem wymaganym przy aplikowaniu o środki finansowe z zewnętrznych źródeł pomocowych.
Jako ostatnie uchwały Radni jednogłośnie podjęli zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Orzysz na lata 2017-2026 oraz w budżecie Gminy na rok 2017.    
    W trakcie posiedzenia Radna Elżbieta Bartkowska zgłosiła interpelację dotyczącą położenia chodnika w miejscowości Grądy Podmiejskie oraz zamontowania barierek ochronnych pomiędzy ścieżką rowerową a drogą krajową nr 63 na odcinku, na którym ścieżka rowerowa styka się z drogą asfaltową.
   
Drukuj | Wyślij znajomym | 2017-08-11 14:53 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24