Dziś jest
PL EN DE UK LT

Termin obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał. - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska » Terminy obrad Sesji Rady Miejskiej
reklama

Termin obrad XLII Sesji Rady Miejskiej w Orzyszu. Projekty uchwał.

Serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców na XLII Sesję Rady Miejskiej w Orzyszu, która odbędzie się 26 lipca ( środa) 2017 roku o godzinie 13.00 w sali widowiskowo-sportowej w Orzyszu. Projekty uchwał Rady Miejskiej w Orzyszu rozpatrywanych i podejmowanych na posiedzeniu sesji znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej. http://www.bip.orzysz.pl/index.php?wiad=7012

Porządek dzienny:
A. Wstępne czynności organizacyjne:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie ich prawomocności.
2. Przyjęcie protokołu z XLI sesji.
3. Wybór Sekretarza obrad XLII sesji.
4. Dokonanie zmian lub uzupełnień porządku obrad XLII sesji.
5. Interpelacje radnych.
6. Wnioski i zapytania.

B. Część sprawozdawcza:
7. Informacja Burmistrza o pracach między sesjami.
8. Informacja Przewodniczącego Rady o pracach Rady między sesjami.

C. Zasadnicza część obrad:
9. Stan dróg na terenie Gminy Orzysz.

D. Część uchwałodawcza:
10. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) nieodpłatnego nabycia nieruchomości
b) najmu pomieszczenia gospodarczego w drodze bezprzetargowej,
c) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,
d) zmiany przebiegu drogi gminnej nr 173507N, położonej na terenie Gminy Orzysz,
e) pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenia z użytkowania, jako drogi publicznej na terenie gminy Orzysz.
f) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim na wspólną realizację zadania pn. ,, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu.
g) dopuszczenia zapłaty podatków, opłat lokalnych i niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody budżetu Gminy Orzysz instrumentem płatniczym,
h) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ublik na lata 2017-2027,
i) zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Suchy Róg na lata 2017-2027,
j) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orzysz
k) zmian budżetu gminy Orzysz na rok 2017.

E. Statutowe elementy obrad:
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Odpowiedzi, wyjaśnienia, informacje.
13. Zamknięcie obrad XLII sesji.

Przewodniczący Rady

/-/ Adam Myka
Drukuj | Wyślij znajomym | 2017-07-20 15:44 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24