Dziś jest
PL EN DE UK LT

Sesja absolutoryjna - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Rada Miejska
reklama

Sesja absolutoryjna

W dniu 21 czerwca 2017 r. w Sali Widowiskowo – Sportowej odbyła się XLI Sesja Rady Miejskiej w Orzyszu, na której Burmistrz Orzysza Zbigniew Włodkowski uzyskał absolutorium za wykonanie budżetu za rok 2016. Radni Rady Miejskiej, po zapoznaniu się z pozytywną opinią organu nadzorującego Regionalnej Izby Obrachunkowej i sprawozdaniami Burmistrza i Skarbnik Gminy Anny Kamińskiej byli jednogłośni.

Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie przez organ stanowiący prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w danym roku budżetowym. Absolutorium jest instytucją służącą Radzie do sprawowania kontroli wykonania budżetu przez Burmistrza. Absolutorium to odrębny oraz sformalizowany sposób kontroli i oceny wykonania budżetu.

W dalszej części posiedzenia Radni podjęli sześć uchwał, wszystkie jednogłośnie.

Pierwsza uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Piskim na wspólną realizację zadania pn. ,, Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4660N ( ulicy Wyzwolenia) w Orzyszu”. Inwestycja ta jest efektem zapytań radnych i mieszkańców. W ostatnim czasie ruch na tej drodze zwiększył się i budowa chodnika jest konieczna, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu na ul. Wyzwolenia. Zadanie będzie realizowane przy współudziale Starostwa Powiatu Piskiego.

Kolejna podjęta uchwała wprowadziła nowe ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które miały ostatnie zameldowanie na pobyt stały na terenie Gminy Orzysz. Z uwagi, że wśród osób korzystających z pomocy w formie schronienia są osoby posiadające własne dochody i zgodnie z ustawą o pomocy społecznej powinny ponosić odpłatność za pobyt, Rada Miejska jest zobligowana do określenia zasad odpłatności
za pobyt w ośrodkach
wsparcia i mieszkaniach chronionych.

Radni przyjęli nowy Statut Gminy Orzysz, nad którym pracowała Doraźna Komisja Statutowa. Obecny dokument, który obowiązuje od 2007 r. kilkakrotnie był zmieniany. Przyjęty Statut Gminy Orzysz wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Rada Miejska przyjęła dwie uchwały nadające mieszkańcom Gminy Orzysz tytułu
,, Zasłużony dla Gminy Orzysz”.
Tytuł ten nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju Gminy
i tworzenie wspólnego dobra. W tym roku do grona Zasłużonych dołączyli:
Pani Aldona Mata
j oraz ksiądz prałat Jerzy Jan Burzik. Wręczenie aktu nadania tytułu Pani Aldonie Mataj odbyło się podczas obchodów Dni Orzysza a księdzu prałatowi Jerzemu Burzik,
ze względów zdrowotnych, zostanie przekazany w późniejszym terminie.

Zwyczajowo na zakończenie części uchwałodawczej sesji podjęte zostały zmiany do budżetu Gminy na 2017 rok.

 
Drukuj | Wyślij znajomym | 2017-07-06 10:04 | Joanna Drabent

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24