Dziś jest
PL EN DE UK LT

Obowiązki Prezesa OSP - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Informator » ZOSPRP » Wiadomości dla członków Zarządu

Obowiązki Prezesa OSP

Według szczegółowych uregulowań, prezesowi przysługuje prawo zwoływania zebrań zarządu oraz prawo (i obowiązek) podpisywania dokumentów, zwłaszcza finansowych. Zgodnie z uregulowaniami prawa finansowego dokumenty finansowe powinien podpisywać prezes razem ze skarbnikiem.

Z praktyki wynika, że – oczywiście w dobrze pracujących OSP – statutowy zapis o prawie do zwoływania zebrań zarządu jedynie przez prezesa może niekiedy zbytnio krępować działalność zarządu. Korzystne bywa rozszerzenie w statucie naszej OSP tego zapisu i upoważnienie także np. wiceprezesa do zwoływania posiedzeń zarządu w nadzwyczajnych sytuacjach. Mogłoby to mieć miejsce w przypadku nieobecności prezesa lub jego chwilowej niezdolności do pełnienia funkcji (np. choroba uniemożliwiająca osobiste uczestnictwo w pracach OSP). Jest to istotne, zwłaszcza gdy pracami OSP kieruje druh wielce zasłużony, ale już wiekowy.

Powinno to być jednak uprawnienie nadzwyczajne, stosowane w przypadku konieczności, a nie – jak się to czasem spotyka ‒ oręż do przeciwstawiania się osobie prezesa. Prezes powinien być swoistym symbolem naszej OSP i to on ma statutowe prawo i obowiązek do jej reprezentowania przed organami zewnętrznymi. Na tym polega też jego odpowiedzialność. Inni członkowie zarządu mogą czasem reprezentować OSP, ale z upoważnienia prezesa.

Wszyscy członkowie zarządu podlegają bezpośrednio prezesowi. Od tej reguły statut nie przewiduje wyjątków. Każdy jednak z członków zarządu powinien mieć przypisany sobie zakres czynności czy obowiązków i związaną z tym pewną autonomię. Dlatego nie tylko na funkcję prezesa, ale także i pozostałych członków zarządu należy wybierać druhny i druhów zdolnych do samodzielnego podejmowania decyzji. Muszą oni jednakże posiadać umiejętność działania zespołowego, a także podporządkowywania się podejmowanym zespołowo ustaleniom.

Prezes z kolei powinien nie tylko umieć podejmować samodzielnie decyzje, ale także umieć wysłuchać zdania innych (zwłaszcza członków zarządu i komisji rewizyjnej) i swoje decyzje optymalizować. Takie postępowanie nie jest przejawem słabości, a przeciwnie – rozwagi. No i oczywiście prezes powinien respektować postanowienia zarządu (zwłaszcza przegłosowane), choćby nie były zgodne z jego zdaniem.

Z drugiej strony, działania poszczególnych członków zarządu nie powinny być chaotyczne, całkiem samodzielne i niekonsultowane z innymi. Prowadzi to do niezdrowej konkurencji, sporów kompetencyjnych i w konsekwencji do uniemożliwienia właściwej pracy zarządowi jako organowi kolegialnemu. Rolą prezesa jest właściwy podział kompetencji wśród członków zarządu i koordynacja ich działań. O tym właśnie mówi statut.

Bardzo ważne w pełnieniu funkcji prezesa jest to, żeby nie był on źródłem zadrażnień i nieporozumień. W razie ich występowania powinien być arbitrem, a nie stroną. Jest to trudne i nie ma recepty na osiągnięcie takiego stanu, ale jest to niezbędne dla działania OSP na właściwym poziomie. Zupełnie prywatne nieporozumienia zadziwiająco łatwo przekładają się bowiem na obniżenie poziomu działalności ratowniczej. Nie rozwijam tego wątku, bo chyba wszyscy druhowie go znają ze swojego bliższego czy dalszego otoczenia i wiedzą, jak często – w mniejszym czy większym stopniu –  występują te problemy.

Drukuj | Wyślij znajomym | 2016-04-08 18:12 | Mariusz Semenowicz

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Oddział Miejsko - Gminny w Orzyszu

Prezydium Zarządu:

Prezes Zarządu:
mgr Zbigniew Włodkowski

Wiceprezes Zarządu:
mgr Mariusz Semenowicz

Komendant Gminny:
Robert Włodkowski

Sekretarz:
Agnieszka Dąbrowska-Mróz

Skarbnik:
Roman Prokopczuk

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24