Dziś jest
PL EN DE UK LT

Plan wynikowy z fizyka klasa I I - Orzysz.pl

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Orzysz.pl » Edukacja » Liceum Ogólnokształcące w Orzyszu » Publikacje nauczycieli » fizyka
reklama
Plan wynikowy z fizyka klasa I I

Plan wynikowy z fizyka klasa I I

 

FIZYKA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZKŁAD MATERIAŁU NAUCZANIA FIZYKI W KL. II   LICEUM /DKOS-4015-61/02/

Rok szkolny 2011/2012

Oprac. Małgorzata Krawiec

 

 

 

 

 

 

Dział

Temat lekcji

Wymagania programowe

Podstawowe:

Uczeń:

Ponadpodstawowe:

Uczeń:

1. Lekcja organizacyjna

1. Przepisy BHP pracowni fizycznej. Przedmiotowy system oceniania. Wymagania na poszczególne oceny.

Uczeń zna regulamin pracowni, wymagania edukacyjne na poszczególne oceny.

 

ENERGIA WOKÓŁ NAS

/9h/

2. Silniki cieplne.

- zna podstawowe pojęcia silnika cieplnego

- zna zasady termodynamiki

- dodatkowo opisze perpetum mobile

3. Zasada działania lodówki.

- zna podstawowe pojęcia silnika cieplnego

- zna zasadę działania lodówki

- szczegółowo opisze teorię pracy lodówki

4. Entropia. Procesy odwracalne i nieodwracalne.

- wie, co to jest entropia, proces odwracalny i nieodwracalny

- wie, co to jest entropia, proces odwracalny i nieodwracalny, umie wyjaśnic te pojęcia dla gazu

5. Łańcuch przemian energetycznych.

- wie, co to jest reakcja syntezy, rozszczepienia, spalanie węgla itp.

- opisze reakcje syntezy, rozszczepienia, spalanie węgla

6. II zasada termodynamiki

- poda przykłady wyrównywania temperatur

- omówi na przykładach II zasadę termodynamiki

7. Rozwiązywanie zadań.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

8. Powtórzenie wiadomości.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

9. Praca klasowa.

- zna materiał w stopniu podstawowym

- zna materiał w stopniu rozszerzonym, rozwiązuje zadania

10. Poprawa pracy klasowej.

Wyniki pracy klasowej

 

ZJAWISKA W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ /8h/

11. Atmosfera ziemska.

- zna podstawowe inf. O atmosferze ziemskiej

 

- zna rozszerzone inf. O atmosferze ziemskiej

12. Ciśnienie atmosferyczne.

- zna pojęcia ciśnienia atmosferycznego, hydrostatycznego

- zna pojęcia ciśnienia atmosferycznego, hydrostatycznego – rozwiąże zadania

13. Woda w biosferze.

- wie, na czym polega obieg wody w biosferze

- nazwie przejścia fazowe wody i poda przykłady

- rozwiązuje samodzielnie problemy zw. z obiegiem wody

14. Efekt cieplarniany

- zna przyczyny powstawania efektu cieplarnianego

- zna mechanizm powstawania efektu cieplarnianego

15. Kolory na niebie.

- wie, na czym polega rozpraszanie promieni w atmosferze

- wie, jak powstaje tęcza, halo

- opisze wszystkie poznane zjawiska

16. Powtórzenie wiadomości.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

17. Praca klasowa.

- zna materiał w stopniu podstawowym

- zna materiał w stopniu rozszerzonym, rozwiązuje zadania

18. Poprawa pracy klasowej

Wyniki pracy klasowej

 

UKŁAD SŁONECZNY /13h/

19. Wygląd nieba.

- zna podstawowe pojęcia astronomiczne

- zna podstawowe inf. na temat obiektów na niebie

- zna rozszerzone inf. na temat obiektów na niebie

20. Współczesny opis Układu Słonecznego.

- zna podstawowe inf. na temat obiektów na niebie

- zna rozszerzone inf. na temat obiektów na niebie

21. Prawa Keplera - zadania

- rozwiązuje zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje  zadania bez pomocy nauczyciela

 

22. Słońce, Ziemia, Księżyc.

- zna podstawowe inf. na temat Słońca, Ziemi, Księżyca.

- wie, na czym polega zaćmienie Słońca i Księżyca

- zna rozszerzone inf. na temat Słońca, Ziemi, Księżyca

- wyjaśni zaćmienie Słońca i Księżyca

23. Dynamika Układu Słonecznego.

- zna prawa Keplera, Newtona

- zna prawa Keplera, Newtona i stosuje je w zadaniach

24. Dynamika US - zadania

- rozwiązuje zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje  zadania bez pomocy nauczyciela

25. Słońce - parametry fizyczne.

- zna podstawowe inf. na temat budowy Słońca

- zna rozszerzone inf. na temat budowy Słońca

26. Klasyfikacja widmowa gwiazd. Narodziny, życie i śmierć gwiazdy.

- rozumie diagram Hertzsprunga-Russella

- rozumie i interpretuje diagram Hertzsprunga-Russella

27. Narodziny, życie i śmierć gwiazdy

- zna pojęcia: gwiazda, reakcje termojądrowe, supernowa, czerwony olbrzym, biały karzeł, gwiazda neutronowa, czarna dziur

- zna etapy życia i śmierci gwiazd

28. Kosmologia. Istnienie życia poza Ziemią.

- zna osiągnięcia prof. Wolszczana

- wie, co to jest kosmologia i czym się zajmuje

- rozumie i interpretuje osiągnięcia prof. Wolszczana

- umie powiązać zasady kosmologiczne z obserwacjami

29. Rozwiązywanie zadań.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

30. Powtórzenie wiadomości.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

31. Praca klasowa.

- zna materiał w stopniu podstawowym

- zna materiał w stopniu rozszerzonym, rozwiązuje zad.

32. Poprawa pracy klasowej.

Wyniki pracy klasowej

 

 

 

 

 

PRZEMIANY ENERGETYCZNE W ATOMACH. /12h/

33. Atom i jego składniki.

- zna pojęcia: drgania własne, drgania wymuszone, częstotliwość, rezonans

- zna pojęcia: drgania własne, drgania wymuszone, częstotliwość, rezonans

- potrafi wyprowadzić i zastosować wzór na amplitudę

34. Efekt fotoelektryczny.

- potrafi opisać efekt fotoelektryczny

- wykonuje obliczenia zw. z efektem fotoelektrycznym

35. Rozwiązywanie zadań.

- rozwiązuje zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje zadania bez pomocy nauczyciela

36. Fale de Broglie’a.

- zna pojęcie fali materii

- zna pojęcie fali materii i opisuje wzorami

37. Fale de Broglie’a - zadania

- rozwiązuje zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje  zadania bez pomocy nauczyciela

38. Struktura energetyczna atomów.

- zna pojęcia dotyczące poziomów energetycznych

- rozumie i opisuje stan widmowy i linie widmowe at.

39. Emisja i absorpcja promieniowania.

- wie na czym polega emisja i absorpcja promieniowania

- zna mechanizm emisji i absorpcji promieniowania

40. Struktura energetyczna atomów i cząsteczek. Oddziaływanie międzydrobinowe.

- wie na czym polega struktura elektryczna atomów i cząsteczek

- co to jest oddziaływanie międzydrobinowe

- rozumie i objaśni na czym polega struktura elektryczna atomów i cząsteczek oraz co to jest oddziaływanie międzydrob.

41. Elementy kwantowego opisu światła.

- wie, na czym polega kwantowy opisu światła

- zna teorię Einsteina i Millikana

42. Powtórzenie wiadomości.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

43. Praca klasowa.

- zna materiał w stopniu podstawowym

- zna materiał w stopniu rozszerzonym, rozwiązuje zad.

44. Poprawa pracy klasowej.

Wyniki pracy klasowej

 

 

 

 

 

PRZEPŁYW PRĄDU ELEKTRYCZNEGO PRZEZ MATERIĘ /12h/

45. Natężenie prądu.

- zna pojęcie prądu i natężenia el.

- rozróżnia materiały ze względu na przewodnictwo

- rozwiązuje zadania zw z natężeniem prądu

46. Napięcie elektryczne i opór elektryczny.

- zna pojęcie napięcia i oporu

- rozwiązuje zadania zw z napięciem i oporem

47. II Prawo Kirchhoffa.

- rozwiązuje zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje  zadania bez pomocy nauczyciela

48. Siła elektromotoryczna i opór wewnętrzny.

- wie co to jest siła elektromotoryczna i opór wewn.

- rozwiązuje zadania bez pomocy nauczyciela

49. Napięcie przemienne. Prąd przemienny.

- zna pojęcia: napięcie przemienne i prąd przemienny

- posługuje się  pojęciami: napięcie i prąd przemienny

50 i 51. Prąd elektryczny – zadania.

- rozwiązuje  zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje zadania bez pomocy nauczyciela

52. Energetyczne skutki przepływu prądu.

- zna rodzaje skutków przepływu prądu

- objaśni skutki przepływu prądu

53. Praca i moc prądu - rozwiązywanie zadań.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

54. Powtórzenie wiadomości.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

55. Praca klasowa.

 

 

56. Poprawa pracy klasowej.

Wyniki pracy klasowej

 

 

 

MATERIA W POLU MAGNETYCZNYM

/6h/

57. Materia w polu magnetycznym – wstęp.

- zna podstawowe wiadomości nt oddziaływania magnetycznego

- rozumie i opisze zasady oddziaływania magnetycznego

58. Siły w polu magnetycznym.

- zna pojęcie siły Lorenza

- rozwiązuje zadania

59. Indukcja elektromagnetyczna.

- zna pojęcie indukcji elektromagnetycznej

- zna doświadczenie Faradaya

- zna pojęcie indukcji elektromagnetycznej i zatosuje w zadaniach

60. Substancje w polu magnetycznym.

- rozróżnia ferromagnetyki, diamagnetyki i paramagnetyki

- rozumie i opisuje ferromagnetyki, diamagnetyki i paramagnetyki

61. Powtórzenie wiadomości.

- zna pojęcia i zjawiska w stopniu podstawowym

- zna pojęcia i zjawiska w stopniu rozszerzonym

62. Sprawdzian z pola magnetycznego.

 

 

JĄDRO ATOMOWE /10h/

63. Jądro atomowe – podstawowe pojęcia.

- zna podstawowe informacje nt budowy jądra atomowego

- rozumie i opisuje budowę jądra atomowego

64. Prawo zaniku promieniotwórczego.

- zna osiągnięcia Marii S. Curie

- potrafi matematycznie opisać prawo rozpadu

65. Energia w przemianach jądrowych.

- wie, co to jest energia wiązania i na czym polega niedobór masy

- rozumie i opisze energię wiązania i niedobór masy

66. Reaktory jądrowe.

- zna podstawowe inf nt budowy i zasady działania reaktora

- rozumie i opisze budowę i zasadę działania reaktora

67. Promieniowanie wokół nas.

- zna rodzaje promieniowania

- opisze rodzaje promieniow.

- napisze schematy rozpadu

68. Cząstki elementarne i oddziaływania elementarne.

- zna rodzaje cząstek element. i oddziaływania, którym podlegają

- zna zarys teorii umifikacji

69. Powtórzenie wiadomości.

- rozwiązuje proste zadania z pomocą nauczyciela

- rozwiązuje proste zadania bez pomocy nauczyciela

70. Praca klasowa.

- umie materiał w stopniu podstawowym

- umie materiał w stopniu rozszerzonym, rozwiązuje zadania

71. Poprawa pracy klasowej.

Wyniki pracy klasowej

 

72. Podsumowanie pracy w kl. II.

 

 

 

 

Drukuj | Wyślij znajomym | 2002-06-11 21:20 |

..:::  FOTO GALERIA  :::  VIDEO GALERIA  :::  MAPA SERWISU  :::  ARCHIWUM  :::  KONTAKT Z REDAKCJĄ  :::..
Copyright @ 2004 - 2016 Urząd Miejski w Orzyszu System 4Too      Stronę monitoruje stat24